Đáp án Đề số 3 – Toán lớp 3

09:46 27/06/2016

1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số liền sau của 78999 là:  C. 79000

Câu 2: Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? C.  Thứ  năm

Câu 3: 9m 6dm = … cm? D. 960cm

Câu 4: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là: A.86cm

Lưu ý: Chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng)

Câu 5: Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông  là: D. 24 cm

Lưu ý: Chu vi hình vuông = Cạnh hình vuông  nên biết chu vi hình vuông sẽ tính được cạnh của hình vuông = Chu vi : 4.

Câu 6: Giá trị biểu thức là:  B. 560            .

Lưu ý: Thứ tự thực hiện phép tính nhân và chia: Thực hiện từ trái qua phải.

2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

7386 + 9548              6732 – 4528                        4635 x 6               6336 :  9

1

Câu 2: Tìm X, biết:

a, X x 8= 2864

X= 2864 : 8

X= 358

b,  X: 5 = 1232

X= 1232 x 5

X = 6161

Câu 3: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13cm, chiều rộng là 9cm.

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật là: 13 x 9 = 117 (cm2)

Đáp số: 117 cm2              

Lưu ý: Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài  chiều rộng.

Câu 4: Mua 9 bút chì hết 54000 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

 Bài giải:

Giá tiền 1 bút chì: 54000 : 9 = 6000 (đồng)

Mua 6 bút chì thì hết: 6000 x 6 = 36000 (đồng)

Đáp số: 36000 đồng

Câu 5: An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và  số dư là số dư lớn nhất có thể.

Bài giải

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4.

Vậy số An nghĩ ra là: 5 x 4 + 4 = 24

Đáp số: 24

Lưu ý: Số dư lớn nhất có thể bằng số chia trừ đi 1 đơn vị.

Bạn thấy bài viết hữu ích !