Các bài toán học sinh giỏi điển hình bậc tiểu học (có đáp án)

10:37 15/08/2016

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh về Các bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc tiểu học, Học Giỏi Toán xin tổng hợp lại các dạng bài tập điển hình, bao gồm những chủ đề sau đây:

  • Cấu tạo số tự nhiên
  • Các bài toán về tuổi
  • Bài toán chuyển động đều
  • Hình học
  • Một số dạng toán khác

Chúc các em học sinh học tập tốt. 

Bạn thấy bài viết hữu ích !