7 mẹo tính toán siêu nhanh nhưng chúng ta không được học ở trường

05:01 17/11/2016

Có những qui luật giúp chúng ta mẹo tính toán nhanh hơn so với việc áp dụng các công thức được học ở trường. Có những phép toán đơn giản bạn được học 1 cách bài bản ở trường. Tuy nhiên, có những qui luật giúp chúng ta tính toán nhanh hơn so với việc áp dụng các công thức được học ở trường. Cùng xem nhé!

1. Bảng cửu chương nhân 9 có qui luật ngược chiều

1
Điều mà giáo viên chưa bao giờ dạy cho chúng ta

2. Sử dụng hai bàn tay để làm phép nhân 7,8, và 9

2

Dùng các ngón tay để làm phép nhân

7×8 kết quả là 56
3×2 = 6 (đơn vị)
5 (hàng chục)
Bạn chỉ cần dùng 2 ngón tay, số lẻ ngoài 5 ngón tay là 3 và 2, nhân lên ra kết quả hàng đơn vị, 5 ngón tay giữ nguyên là kết quả hàng chục, cho ra kết quả là 56.

3. Phương thức cộng và trừ hình con bướm!

3

4. Cách tính phân số của 1 số

4

Nhìn vào hình nhé! Bạn kẻ 1 đường từ số dưới cùng (4) đến số 24 (24 lớn gấp 6 lần 4). Tiếp theo kẻ 1 đường từ 24 đến 3 ((6 nhân 3=18) kẻ tiếp đường cuối cùng và ghi kết quả thôi!

5

5. Cách tính ngày bao nhiêu rơi vào thứ mấy


6
Ngày 20/7/2069 Khi ta cộng các số lẻ Tháng 7 (12 tháng – 7 = 5) Ngày 20: 20 ngày – (7 ngayx2) = 6 5+6+2 = 13 – 7 = 6 = Thứ 7
Ngày 20/7/2069
Khi ta cộng các số lẻ
Tháng 7 (12 tháng – 7 = 5)
Ngày 20: 20 ngày – (7 ngayx2) = 6
5+6+2 = 13 – 7 = 6 = Thứ 7

6. Cách đổi từ độ C sang độ F( con số không chính xác hoàn toàn)

7

C sang F: Nhân nhiệt độ với 2 và thêm 30 (công thức đúng là nhân với 1,8, thêm 32). Ví dụ: 22C tương đương với 74 độ; chỉ số chuyển đổi thực sự là 71,6)
F sang C: Bây giờ làm ngược lại, trừ 30 từ nhiệt độ và chia cho 2.

7. Tính phần trăm dễ như trở bàn tay

8

Khi tìm phần trăm (chẳng hạn như 40% của 300) hãy bỏ bớt 1 chữ số hàng đơn vị của con số và nhân với chữ số hàng chục (4×30 = 120)

Tham khảo sách tính nhanh nhẩm nhanh Click tại đây

Bạn thấy bài viết hữu ích !