Bộ đề kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 2

08:54 23/07/2016

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo và ôn luyện cho các em học sinh, Học Giỏi Toán xin gửi Bộ đề kiểm tra học kỳ môn toán dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng phụ huynh học sinh cùng các em, đặc biệt những học sinh chuẩn bị bước vào lớp 2 sẽ phần nào nắm được dạng đề kiểm tra cho kỳ học sau.

Bạn thấy bài viết hữu ích !