Bản đọc thử Toán Tài Năng 6B (hình học) – Toán Trung Học Cơ Sở

Toán Tài Năng 6A dành cho học sinh từ 11 đếm 15 tuổi Là sách song ngữ ( Việt – Anh) giúp trẻ vừa học toán vừa ôn luyện Tiếng Anh, giúp trẻ ghi nhớ từ vựng, học Tiếng anh một cách tự nhiên chủ động. Cuốn sách cung cấp các mẹo, thủ thuật, ví […]

Bản đọc thử Toán Tài Năng 6A (đại số) – Toán Trung Học Cơ Sở

Toán Tài Năng 6A dành cho học sinh từ 11 đếm 15 tuổi Là sách song ngữ ( Việt – Anh) giúp trẻ vừa học toán vừa ôn luyện Tiếng Anh, giúp trẻ ghi nhớ từ vựng, học Tiếng anh một cách tự nhiên chủ động. Cuốn sách cung cấp các mẹo, thủ thuật, ví […]

Bản Đọc Thử Toán Tài Năng 5 – Toán Lớp 5

Toán Tài Năng 5 dành cho học sinh từ 10-11 tuổi, cuốn sách dành cho trẻ lớp 5 với những chuyên đề từ dễ đến khó: từ các bảng công thức cơ bản đến những bài toán đố khó. 70% kiến thức khớp với toán học Việt Nam được đưa ra 1 cách khéo léo và […]

Bản Đọc Thử Toán Tài Năng 4B – Toán Lớp 4

Toán Tài Năng 4B(9 -10 tuổi) : Là 1 trong 2 cuốn sách cơ bản cho trẻ học lớp 4 bắt đầu làm quen với phương pháp học toán song ngữ và toán rèn luyện tư duy với những chuyên đề từ dễ đến khó….

Bản Đọc Thử Toán Tài Năng 4A – Toán Lớp 4

Toán Tài Năng 4A dành cho học sinh từ 9 -10 tuổi. Là 1 trong 2 cuốn sách cơ bản cho trẻ học lớp 4 bắt đầu làm quen với phương pháp học toán song ngữ và toán rèn luyện tư duy với những chuyên đề từ dễ đến khó. 70% kiến thức khớp với […]