Đáp án đề số 1 – Toán lớp 5

09:38 13/06/2016

Bài 1. Tính:  A= 2,016 x 1000 + 14,2 x 6 – 28,4 x 3 + (23,4 x 4 – 46,8 x 2) x 1000

Giải:

Ta có:

A = 2016 + (14,2 x 2 x 3 – 28,4 x 3) + (23,4 x 4 – 23,4 x 2 x 2) x 1000

= 2016 + (28,4 x 3 – 28,4 x 3) + ( 23,4 x 4 – 23,4 x 4) x 1000

= 2016 + 0 + 0 x 1000

= 2016

Bài này các con cần chú ý: Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân, tách các thừa số để nhóm và rút gọn một cách hợp lí.

Bài 2. Hai năm trước, con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con?

Giải:

Hiệu số tuổi hai cha con luôn là: 30 tuổi

Khi 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con thì tuổi con là:

30 : (7 – 2) x 2 = 12 (tuổi)

Vậy sau số năm là 12 – 4 = 8 (năm) thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con

Bài này các con cần chú ý:

+ Hiệu số tuổi của hai cha con không đổi theo thời gian.

+ Biết hiệu số tuối và tỉ số tuổi đưa về bài toán Hiệu – Tỉ đã biết cách giải.

Bài 3. Tính nhanh:

hinh

Giải:

Ta có:

Bài này các con cần chú ý: Các con cần tinh ý để nhận thấy tử số của phân số này là mẫu số của phân số kia để rút gọn biểu thức.

Bài 4. Một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến B hết 48 phút rồi lại ngược dòng trở về A hết 56 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B hết bao nhiêu phút? Biết vận tốc thực của ca nô không đổi trên cả quãng đường đi và về và bèo trôi theo vận tốc dòng nước.

Giải:

bai 4 - de 1

Bài này các con cần chú ý: Công thức: Vxuôi – Vngược = 2Vnước

Bài 5. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC sao cho AM bằng MC. Điểm K trên đoạn BM. Các đường thẳng AK, CK lần lượt cắt BC và AB tại D và E. Biết diện tích tam giác BKE bằng 40cm2 và diện tích tam giác AKE bằng 20cm2. Tính diện tích tam giác AKC.

Giải:

Bài này các con cần chú ý:

+ Hai tam giác có cùng diện tích thì tỉ số chiều cao bằng nghịch đảo tỉ số hai cạnh đáy tương ứng.

+ Hai tam giác có cùng chiều cao thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai cạnh đáy tương ứng.

+ Hai tam giác có cùng cạnh đáy thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao tương ứng.

 Chúc các con học giỏi và thành công!

Bạn thấy bài viết hữu ích !