Đáp án Đề số 2 – Toán lớp 4

09:01 20/06/2016

1. Có 3 đường thẳng đứng.

2. a) (1) AF và BE là 2 đường thẳng song song (hoặc hai đường thẳng đứng)

(2) AB và FE  là 2 đường thẳng song song (hoặc hai đường nằm ngang)

b) GD là đường thẳng nằm ngang.

BC là đường thẳng thẳng đứng.

3. a) AJ = AB : 2 = 24cm.

Chú ý: Trong trường hộ này cạnh AJ bằng 1/2 chiều dài hình chữ nhậtABCJ.

b) HD = AB – JH – DC = 48 – 13 – 13 = 22 (cm)

FE = HD : 2 = 22 : 2 = 11 (cm)

         Chú ý: Để tính được FE cần tính được HD.

4. Lấy điểm A bất kì, qua A kẻ 1 đường thẳng AB song song với GH.

song-song

Chú ý: Vẽ được vô số đường thẳng song song với GH.

5. Có tất cả 3 cặp đường thẳng song song.

Chú ý: Cần quan sát để không bỏ sót trường hợp.

6. Có tất cả 3 đường thẳng song song với XY.

Chú ý: Bài này đòi hỏi khả năng tượng tượng hình học của các con 1 chút, các con sẽ không bỏ sót trường hợp đường thẳng bị che khuất.

7. Ta có: x = 17 – 3 = 14(cm)

Chú ý: x chính là chiều rộng của hình chữ nhật.

8. Diện tích EFGH là: 9 x ( 6 x 2 – 9) = 27 (cm2)

Chú ý: Bài này đòi hỏi các con phải tư duy HG = AG + HB – AB.

9. Cạnh hình vuông là: 6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:  10 x 10 – 4 x 4 – 6 x 6 = 48 (cm2)

Chú ý: Ghép 2 tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 6cm sẽ được 1 hình vuông cạnh 6cm và ghép 2 tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 4cm sẽ được 1 hình vuông cạnh 4cm.

10. Diện tích hình thoi MNPQ là: dien-tich nên diện tích phần tô đậm bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật là:   2 x 36 = 72 (cm2)

Chú ý: Độ dài 2 đường chéo của hình thoi chính là độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật.

Bạn thấy bài viết hữu ích !