Đáp án đề số 4 – Toán lớp 6

09:27 04/07/2016

Bài 1. Rút gọn các phân số sau đến tối giản:

1

Giải

2

Bài 2. Thực hiện các phép tính:

3

Giải:

4

Bài 3. Tìm x, biết:

5

Giải:

6

Bài 4. Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

1. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

2. Tính tỉ số phàn trăm số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Giải:

7

Bài 5.

Giải:

10 (1)

Bài 6.

Giải

8

9

Bạn thấy bài viết hữu ích !