Đề số 1 – Toán lớp 5

10:11 06/06/2016

Bài 1. Tính:  A= 2,016 x 1000 + 14,2 x 6 – 28,4 x 3 + (23,4 x 4 – 46,8 x 2) x 1000

Bài 2. Hai năm trước, con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con?

Bài 3. Tính nhanh:

hinh

Bài 4. Một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến B hết 48 phút rồi lại ngược dòng trở về A hết 56 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B hết bao nhiêu phút? Biết vận tốc thực của ca nô không đổi trên cả quãng đường đi và về và bèo trôi theo vận tốc dòng nước.

Bài 5. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC sao cho AM bằng MC. Điểm K trên đoạn BM. Các đường thẳng AK, CK lần lượt cắt BC và AB tại D và E. Biết diện tích tam giác BKE bằng 40cm2 và diện tích tam giác AKE bằng 20cm2. Tính diện tích tam giác AKC.

Chúc các con học giỏi và thành công!

Lưu ý: Sau khi giải đề Toán, các em có thể gửi email về địa chỉ: [email protected]. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi sẽ giúp bạn chữa bài, cũng như đưa ra những chỉ dẫn cần thiết!

Thời gian gửi bài: Trước 20h ngày thứ Sáu cùng tuần! Đáp án sẽ được công bố vào 11h ngày thứ Hai của tuần kế tiếp.

Tiều đề thư cần ghi rõ: Ví dụ: Bài giải “Đề Toán số 1  – Toán lớp 5”

Bạn thấy bài viết hữu ích !