Những thủ thuật tính nhẩm nhanh như thần đồng bạn đã biết chưa?

03:02 04/01/2017
Những thủ thuật tính nhẩm cực nhanh đến trẻ con cũng có thể làm được nhưng chúng ta lại không được học ở trường, Học Giỏi Toán sẽ mách các bạn ngay sau đây. Chúc các bạn thêm say mê toán học.

Nhân với 5

Để thực hiện phép tính này một cách nhóng, bạn có thể lấy số đó chia cho 2, sau đó nhân với 10.
Ví dụ: 268 x 5 = 134 x 10 = 1340

Nhân với 4

Không phải suy nghĩ lâu, bạn chỉ cần tính nhẩm nhanh bằng cách nhân số đó 2 lần với 2.

Những số mưa đá

Đầu tiên, hãy chọn một số bất kỳ. Nếu đó là số chẵn, hãy chia nó cho 2.
Nếu số này lẻ, nhân nó với 3 và cộng thêm 1.
Nếu bạn tiếp tục làm như thế, bạn sẽ nhận ra rằng, dù con số ban đầu bạn chọn lớn hay nhỏ, kết quả cuối cùng là 1.
Giống như những hạt mưa đá, những con số cứ “thăng trầm” và chắc chắn sẽ dừng lại ở số 1.
Hãy thử với số 7: 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

2

Nhân với 3

Khi đi học, bạn có thể không được biết điều này: Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của chúng chia hết cho 3.

Bài toán %

Nếu sếp của bạn nói rằng, anh ta sẽ giảm 10% lương của bạn nhưng sẽ cho phép bạn làm thêm 10% để bù lại đó, thì đừng đồng ý.
Giả sử, bạn làm được 10USD/ giờ. Giảm 10% sẽ còn 9USD/giờ. Cộng thêm 10% bù lại sẽ là 9.9 USD. Phần trăm của cái gì mới là quan trọng. Hãy cẩn thận!

Tất cả các số chính phương

Tất cả các số chính phương có thể viết thành dãy tổng của các số lẻ tăng dần từ 1.
VD: 1 = 1 x 1, 1 + 3 = 4 = 2 x 2, 1 + 3 + 5 = 9 = 3 x 3

Đối xứng

Tất cả các số có 3 chữ số nhân với 1001 sẽ cho ra kết quả số đó lặp lại 2 lần y nguyên.
Ví dụ: 456 x 1001 = 456.456

Mẹo giải quyết bài toán %

x% của y = y% của x. Ví dụ: 20% của 40 = 40% của 20

Bài toán ngày sinh

Nếu có 23 người trong một phòng thì cơ hội 2 người có cùng ngày sinh là trên 50%.

76

Số nguyên tố Palindrome

Số nguyên tố Palindrome là số nguyên tố viết xuôi hay viết ngược vẫn chỉ cho ra một số.
Bằng cách đảo ngược một số và cộng với chính đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn gần như sẽ tìm ra một số nguyên tố Palindrome:
Ví dụ:
525600 + 6525 = 532125
532125 + 521235 = 1053360
1053360 + 633501 = 1686861

Số Lychrel

Số Lychrel là một số tự nhiên không thể tạo nên một số nguyên tố Palindrome qua quá trình lặp đi lặp lại của việc cộng số đó với số đảo ngược của số đó.
169 là số Lychrel nhỏ nhất.

Phép tính cộng với 5

Một số bất kỳ lớn hơn 5 cộng 5 sẽ bằng số đó trừ 5 và cộng với 10.
Ví dụ: 8 + 5 sẽ là 8-5 = 3 và 3 + 10 = 13

Nhân với 11

Để nhân một số có 2 chữ số, trước tiên ta tính tổng các chữ số của nó. Nếu tổng nhỏ hơn 10, ta chỉ cần đặt nó ở giữa 2 chữ số ban đầu.
Nếu tổng lớn hơn hoặc bằng 10, thì bằng tổng các chữ số của chúng và thêm số 1 ở giữa.
Ví dụ:
34 x 11 = 374
47 x 11 = 517

3

Nhân với 9

Hãy đơn giản hóa phép nhân này bằng cách lấy số đó nhân với 10 rồi trừ đi số ban đầu.
Ví dụ: 23 x 9 = 230 – 23 = 207

Bài toán đồng xu

Giả sử có 10 đồng xu lẫn lộn xấp ngửa trên bàn, trong đó có 4 sấp, 6 ngửa. Làm thế nào để chia chúng thành 2 phần có số lượng xấp bằng nhau?

Đầu tiên, chia những đồng xu thành 2 phần, bên A có 4 đồng xu, bên B có 6 đồng xu.

Lật ngược tất cả 4 đồng xu của bên A.

Khi đó 2 bên sẽ có cùng số lượng xấp.

Tính số cuối cùng của mã vạch

Mã vạch là một dãy chữ số tự nhiên, cho biết xuất xứ sản xuất, phân biệt hàng thật giả.
Chữ số cuối cùng của mã vạch thường là số được nhận dạng và đọc bởi các máy đọc gắn đầu Laser.

Hãy thử tài đoán số cuối cùng của mã vạch với mẹo sau:

Cộng tất cả những số đứng vị trí lẻ 3 lần tính từ phải sang và những số ở vị trí chẵn 2 lần.
Sau đó lấy 10 trừ đi số cuối cùng của tổng trên, sẽ ra số của cùng của mã vạch.

Ví dụ:

Đoán số cuối cùng của mã vạch 03600029145:
5+4+1+9+2+0+0+0+6+3+0+
5+1+2+0+6+0+
5+1+2+0+6+0 = 58
10 – 8 = 2
Số cần tìm là 2

89

Kiểm tra phép nhân

Hãy thử sức với phép tính: 2878 x 4902 = 14107956
Đầu tiên hãy tính tổng các chữ số của mỗi thừa số. Nếu tổng lớn hơn 9 thì tiếp tục cộng tổng các chữ số đó cho đến khi được số nhỏ hơn 10.
2+8+7+8 = 25; 2+5 = 7
4 + 9 + 0 + 2 = 15; 1 +5 = 6
Tính tích 2 số tạo thành từ 2 thừa số: 7 x 6 = 42
Sau đó cộng tổng của các chữ số trong tổng vừa tạo: 4 + 2 = 6
Nếu số mới tạo thành giống với số tạo thành từ kết quả thì phép nhân đã tính đúng.
1 + 4 +1+0+7+9+5+6= 6, giống với số tạo thành ở trên. Suy ra phép tính này đúng.

Tính nhanh tổng các ngày

Yêu cầu ai đó chọn một ô vuông bất kỳ bao gồm 9 số cuốn lịch. Ví dụ:
14 15 16
21 22 23
28 29 30
Cho dù anh ta chọn bất kỳ ô vuông nào, bạn cũng có thể nhanh chóng tính tổng của chúng bằng cách nhân số ở giữa với 9!, cụ thể: 22 x 9 = 198.

Bạn thấy bài viết hữu ích !