Download Từ điển song ngữ bằng tranh Oxford

02:00 26/04/2018

Được xem là cuốn từ điển sinh động, đầy màu sắc, gần gũi dễ học. Từ điển song ngữ bằng tranh The Oxford picture dictionary giúp bạn tiếp cận:

–   Từ vựng: hơn 3.700 từ được trình bày theo hệ thống chủ đề với hình ảnh minh họa cùng giải nghĩa cụ thể đi kèm, khiến bạn không bị bỡ ngỡ trong trường hợp sử dụng lần đầu. Ngoài ra, sau khi học xong, bạn còn được hướng dẫn trọng tâm để mở rộng từ vựng liên quan với chủ điểm đang học với phần More vocabulary cuối trang sách.

–    Ngữ pháp: mặc dù cuốn tài liệu tiếng Anh giao tiếp song ngữ này trình bày chủ yếu về từ vựng liên quan đến hình ảnh, tuy nhiên, bạn cũng có thể học hỏi thêm các kiến thức ngữ pháp với phần Grammar cuối trang để tìm hiểu thông tin và mở rộng kỹ năng giao tiếp.

–              Tăng cường thực hành theo cặp, theo nhóm hoặc học tại lớp với các bài học bởi nội dung các bài học đều xoay quanh các địa điểm thường gặp, bạn có thể vận dụng từ vựng, ngữ pháp để thảo luận, dựng tình huống, thực hiện hội thoại,… Qua cách học này, bạn sẽ có khả năng sử dụng từ vựng linh hoạt hơn.

Từ vựng theo mỗi chủ điểm được trình bày thành các bài học với việ phân chia theo màu sắc và ký hiệu để người học không bị nhầm lẫn. Địa điểm các chủ điểm của cuốn từ điển bằng tranh này vô cùng gần gũi như trên đường, thư viện, sân thể thao, văn phòng, thế giới… Bạn sẽ được học các từ vựng chung cũng như từ vựng chuyên ngành. Có lẽ chính điều này đã thu hút rất nhiều bạn đang chuẩn bị cho các kỳ thi như TOEIC, B1… sử dụng tài liệu tiếng Anh giao tiếp song ngữ này nhằm cải thiện trình độ của mình.

Cách tra cứu từ vựng của The Oxford picture dictionary

Từ điển hình ảnh với tiêu chí cung cấp từ vựng cũng có cách thể hiện thông tin khá đặc biệt khi tìm từ trong sách, tra cứu phụ lục và bảng hướng dẫn động từ:

–   Cách tìm từ trong sách, bạn có thể dùng mục lục từ trang ix-xi hoặc phụ lục từ trang 173 -205. Ngoài ra, bạn có thể dừng lại tại bất kỳ bài học, chủ điểm nào mà bạn yêu thích hoặc ấn tượng.

–    Sử dụng phụ lục. Với từ trong phụ lục ở Từ điển song ngữ bằng tranh Oxford, bạn cần nắm cách tra cứu theo thứ tự: chữ, phiên âm, số trang có chứa từ, số (hoặc mẫu tự) trong bảng liệt kê chữ. Ví dụ: apples /ˈæplz/ 50-4 thì: apples là chữ, /ˈæplz/ là phiên âm, 50 là số trang, 4 là số (hoặc mẫu tự trong bảng liệt kê chữ).

–   Sử dụng bảng hướng dẫn động từ: Trong bảng hướng dẫn động từ có các thì quá khứ hoặc hiện tại hoàn thành/ quá khứ phân từ được trình bày ở trang 172. Với các động từ thường và các hình thức thay đổi mặt chữ khi đánh vần sẽ được trình bày trong trang 170 – 171.

>>> Download The Oxford picture dictionary

The Oxford picture dictionary là một cuốn từ điển học tiếng Anh qua hình ảnh hiệu quả, bạn có thể download tư điển bằng tranh song ngữ Oxford và học từ vựng ngay hôm nay.

Bạn thấy bài viết hữu ích !