Đề Toán số 7 – Toán lớp 4

02:35 19/07/2016

Câu 1: Một bài kiểm tra toán có 30 câu hỏi. 20 câu đầu tiên, mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm. 10 câu hỏi sau, mỗi câu trả lời đúng được 7 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Justin được 124 điểm. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu câu trong số 20 câu hỏi đầu và 10 câu hỏi sau?

Câu 2: Trong dãy số dưới đây, số  15/30 là số thứ bao nhiêu?

1

Câu 3: Năm nay, tuổi của Karen là bội số của 5. Năm tới, tuổi của cô ấy là bội số của 3. tuổi Karen lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 50. Vậy 6 năm nữa Karen sẽ bao nhiêu tuổi?

Câu 4: Một số và một số khác có cách đọc giống nhau khi ta đảo ngược vị trí của một số được gọi là các cặp đôi đọc ngược xuôi đều giống nhau. Ví dụ như 243 và 342. Biết rằng tích của một cặp số như vậy là 101 088.

Tính tổng cặp số đó.

Câu 5: Stanley viết ra một số có 4 chữ số trên một mảnh giấy và đố Darrell đoán được số đó, biết rằng tất cả các chữ số đều khác nhau.

Darrell: 4607 phải không?

Stanley: Có hai chữ số đúng nhưng ở sai vị trí.

Darrell: Liệu có phải là 1385?

Stanley: Câu trả lời của tớ giống như trước.

Darrell: 2879 thì sao?

Stanley: Wow, hai chữ số đúng và ở đúng vị trí luôn.

Darrell: 5461?

Stanley: Chẳng số nào đúng cả.

Vậy số đó là bao nhiêu?

Bạn thấy bài viết hữu ích !