Bài toán về tỷ số

01:46 08/07/2016

Câu hỏi: Thầy cô ơi! Thầy cô có thể giới thiệu giúp con một số bài toán về tỷ số được không? Con cảm ơn thầy cô nhiều nhiều! (Lê Hà Trang, Nam Định)

Trả lời:

Khi được học về phân số, các em được tiếp xúc với nhiều bài toán có lời văn rất thú vị. Các bài toán này sẽ được giải quyết dễ dàng nếu như các bạn nắm vững và vận dụng tốt hai bài toán cơ bản.

Bài toán cơ bản thứ nhất:

Tìm một số khi biết tỉ số của số này với số cho trước.

1

2

Bài toán cơ bản thứ hai:

Tìm một số khi biết tỉ số của số đã biết với số này.

3

4

5

6

7

Mời bạn áp dụng vào giải quyết các bài toán dưới đây:

Bài 1: Ba người mua chung nhau  một tấm vải. Người thứ nhất mua 1/3 tấm vải và thêm 5m. Người thứ hai mua 2/5  tấm vải còn lại và thêm 2m. Người thứ ba mua 7m thì vừa hết. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 2: Có ba thùng đựng nước. Người ta đổ 1/3  lượng nước của thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, sau đó lại đổ 1/4  lượng nước ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba và cuối cùng đổ 1/10 lượng nước ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất thì mỗi thùng đều có 9 lít nước. Tính xem mỗi thùng lúc đầu đựng bao nhiêu lít nước?

Bạn thấy bài viết hữu ích !