GIÁO DỤC STEM – Chìa khóa tiếp cận khoa học 4.0 dành cho học sinh

11:29 14/03/2020


Giáo dục Stem trong thời gian gần đây đã được đề cập rất nhiều tại Việt Nam và trên thế giới. Không chỉ mở rộng kiến thức cho trẻ, rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo, khả năng phản biện, ….chính là những yếu tố mà Stem mang đến để những thế hệ tương lai của đất nước có thể bắt kịp với thời đại giáo dục mới của thế kỷ 21.


Vậy STEM là gì?


Theo Wikipedia thuật ngữ STEM là chữ viết tắt bằng tiếng Anh của bốn chữ: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán).
Trong phạm vi bài viết này, Học Giỏi Toán muốn đề cập đến thuật ngữ ” giáo dục STEM”.


Vì sao Giáo dục STEM là chìa khóa tiếp cận 4.0 dành cho học sinh


Giáo dục STEM (STEM education) là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó các bạn học sinh được áp dụng kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu, được truyền đạt đan xen và kết dính lẫn nhau cho học sinh trên cơ sở học thông qua thực hành và hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Ngoài ra, giáo dục STEM còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm cần thiết cho sự thành công trong công việc sau này như kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện…
Như vậy, cách định nghĩa về giáo dục STEM nói đến một cách tiếp cận liên ngành, liên môn học trong một chương trình đào tạo, cụ thể có bốn lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Giáo dục STEM giúp học sinh nhận thấy được tầm quan trọng của kiến thức các môn khoa học, toán và công nghệ và hướng đến sự vận dụng kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề.

Giáo dục STEM trên thế giới khá đa dạng và được dạy theo chủ đề. Không chỉ có hoạt động dạy làm robot mới được xem là giáo dục STEM.

giao-duc-stem

STEM giúp trẻ tiếp cận với khoa học hiện đại ngay từ nhỏ


Ngay những trẻ em mẫu giáo, tiểu học cũng đã được học các chương trình tích hợp STEM, ví dụ như thông qua các trò chơi làm mô hình núi lửa, làm bong bóng bay, làm chong chóng quay…Mặc dù chỉ là các trò chơi đơn giản nhưng được xây dựng và tổ chức có hệ thống và có sự kết nối các nhóm kiến thức với nhau.
Mục đích chính chương trình giáo dục STEM không chỉ để đào tạo ra các nhà khoa học, toán học, kỹ sư mà chính là nằm ở việc truyền cảm hứng trong học tập cho học sinh. Ngoài ra, việc áp dụng phương pháp này còn cho thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức (nhất là các kiến thức về khoa học và toán) và cả nhận thức để thấy được tầm quan trọng của kiến thức STEM ảnh hưởng đến thế giới và sự phát triển của xã hội 4.0 trong tương lai. Ngoài ra, các kỹ năng thực hành khoa học và kỹ thuật cũng góp phần quan trọng trong việc vận dụng các kiến thức được học trong việc giải quyết vấn đề và tạo thành sản phẩm.

Sự ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với đời sống của con người nói chung cũng trở thành một xu hướng tất yếu không thể đảo ngược được.
Do vậy, ngoài những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong đời sống xã hội, chúng ta còn phải giúp cho các học sinh có được những năng lực mang tính chất nền tảng liên ngành về STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) để có thể trở thành những công dân toàn cầu thích ứng trong thế giới tương lai.

Mời bố mẹ đón đọc thêm nhiều bài viết, thông tin thú vị khác tại đây!

Hotline: 0916 640 166

Bạn thấy bài viết hữu ích !