TÀI LIỆU BÀI TẬP TƯ DUY

Đáp án đề Toán số 7 – Toán lớp 4

Câu 1: Lời giải: Điểm số tối đa của cuộc thi là: 20 x 4 + 10 x 7 = 150 150 – 124 = 26 3 x 4 + 2 x 7 = 26 Vậy Justin đã trả lời sai 3 trong số 20 câu hỏi đầu tiên và 2 trong số 10 câu […]

Đề Toán số 7 – Toán lớp 4

Câu 1: Một bài kiểm tra toán có 30 câu hỏi. 20 câu đầu tiên, mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm. 10 câu hỏi sau, mỗi câu trả lời đúng được 7 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Justin được 124 điểm. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu […]

Đáp án đề Toán số 6 – Toán lớp 5

Bài 1: Giải bằng phương pháp suy luận: Tỉ số vận tốc = 5: 3 Hiệu vận tốc = 5 – 3 = 2 đơn vị Quãng đường cần phải đuổi theo bằng= 20km 200 : 2 = 100 đơn vị thời gian 100 x 5 = 500 km Vậy Ô tô đuổi kịp xe […]

Đề Toán số 6 – Toán lớp 5

Bài 1: Một ô tô và một xe tải đi đến thị trấn A cách đó 1000km vào hai thời điểm khác nhau. Ô tô bắt đầu đi khi xe tải đã đi được quãng đường dài 200km. Khi ô tô đến thị trấn A thì xe tải vẫn phải đi thêm 200km nữa mới […]

Đáp án đề số 5 – Toán lớp 7

Mời các bạn học sinh cùng so sánh kết quả mình đã tính toán với đáp án của hocgioitoan nhé! Mong rằng các em sẽ tiếp tục nỗ lực để luôn dành được thành tích cao nhất không chỉ đối với môn Toán, mà còn ở tất cả các môn học khác! Bài 4 Giải